Lukk

MEF Strøm

Dato Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
august 2023 23,51 29,39
juli 2023 26,33 32,91
juni 2023 25,75 32,19
mai 2023 26,02 32,53
april 2023 44,81 56,01

BYTT TIL MEF Strøm
SPAR PENGER


Bestill MEF Strøm

MEF strøm er en fremforhandlet avtale på vegne av alle medlemmene i MEF. Derfor er denne avtalen en av de beste avtalene på markedet. Les mer om priser og produktet under.

Lukk

Prissammenligning

Fyll ut informasjonen nedenfor og legg ved siste strømfaktura. Vi gjør en prissammenligning mot og kontakter deg når vi har resultatet.

Ditt navn:

Din mobiltelefon:

Din epost-adresse:

Fakturavedlegg:Hvordan prises avtalen?

Avtalen prissettes på en todelt måte;

Den ene delen består av prissikret strøm (forhåndskjøpt strøm). Dette betyr at Polar Kraft forvalter/administrerer deler av månedsprisen på strømregningen din.

Den andre delen følger spotprisen og markedsutviklingen for hver måned.

Merk av den delen som er prissikret (forhåndskjøpt) kan gi både positiv og negativ avkastning. Endelig pris fastsettes når alle markedsforhold er kjent for oss, og foreligger som regel 5-6 dager etter månedsslutt.

I Polar Kraft jobber vi hver dag for å oppnå en gunstig pris på MEF Strøm, og forvaltningen foretas av vårt handelsmiljø. Antall kunder (volum) og tidspunktet vi kjøper inn strømmen på, er avgjørende faktorer for hvor gunstig pris vil kan tilby deg. Dette varierer for hver måned.

Dette påvirker prisen på MEF strøm:

Vår kostnad for innkjøp av strøm

Positiv eller negativ avkastning på strømmen vi har kjøpt inn

Kostnader ved kjøp av elsertifikat

Merk at det ikke er mulig å kjenne til prisen for inneværende måned for avtalen. Et prisestimat for hvordan månedsprisen ligger an til å bli kan riktignok ses i appen vår, eller via Min side. Vår oversikt over historiske priser kan også gi en pekepinn på forventet pris.

Når prisen på avtalen er endelig fastsatt, gjelder denne for alle timer i den foregående måneden. Dette i motsetning til en spotprisavtale, der prisen varierer for hver time og for hver dag.

MEF strøm kan derfor garantere for en pris som varierer langt mindre enn spotprisen. Du slipper pristopper når spotprisen varierer, men går samtidig glipp av eventuelle prisfall innenfor en måned.

Risiko

Forhåndskjøpt (prissikret) strøm gir ingen garanti for fremtidig positiv eller negativ avkastning. Polar Kraft kan ikke garantere for en avtalepris som er lavere eller høyere enn markedsprisen (spotprisen).

"Vi har valgt Polar Kraft som samarbeidspartner på strøm. Det gir rimelig strøm til bedriften og ansatte."

Gøran Kimsaas

Distriktssjef

"Vil du som medlem spare å bytte? Ta gjerne en prissjekk, send oss din faktura for sammenligning. hilde.dypaune@polarkraft.no "

Hilde Elisabeth Dypaune

Bedriftsrådgiver, tlf 900 77 793

Hvem er Polar Kraft?

Polar Kraft er en solid lokal strømleverandør. De ble valgt som vår samarbeidspartner på strøm fra og med 2021. Grunnen til valget er at Polar Kraft har vist seg som en solid lavprisaktør i Norge. I tillegg har de synliggjort merverdi til oss ved gode priser, fleksibel og enkel bestilling. Polar Kraft har også andre gode produkter i sin portefølje som kan komme medlemmene til gode.